Προγράμματα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» για συνολικά 12.700 ωφελούμενους

ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
1) Προγράμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης στις Διοικητικές Περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 7 (Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος).

2) Προγράμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης στις Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

Ανοιχτό προς υποβολή από 23/11/2015ώρα 10:00 και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχες Δημόσιες Προσκλήσεις.

logo

 

 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΦΕΚ
 1. ΦΕΚ

Meta Data

Title: Προγράμματα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» για συνολικά 12.700 ωφελούμενους
Date Posted: 19/11/2015
Posted By:
Category: