Θεματική Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης »Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα και Δημιουργικός Τουρισμός»

ΠΗΓΗ:ΦΟΡΕΑΣ
RIS LOGO

Σας προσκαλούμε στη Θεματική Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εξειδίκευση των δράσεων στις Προτεραιότητες της RIS3 Θεσσαλίας : Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα και Δημιουργικός Τουρισμός.

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Αυτόνομο Γραφείο RIS3 στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και θα πραγματοποιηθεί στα

Τρίκαλα την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο ANANTI City Resort και ώρα 15:00.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση, καταγραφή και συζήτηση προτάσεων και ιδεών για θέματα έρευνας , καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, που αφορούν στη βελτίωση και ενίσχυση των κλάδων του «Αγροδιατροφικού Συμπλέγματος» και του «Δημιουργικού Τουρισμού». Εκπρόσωποι της ερευνητικής, επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, συνεργάζονται για το σχεδιασμό των δράσεων που πρέπει και μπορούν να υλοποιηθούν για τη δημιουργία δυναμικών επιχειρήσεων, συμμαχιών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και θέσεων απασχόλησης.

Κατά την διάρκεια της Ημερίδας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συνεισφέρουν ενεργά στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, για τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Έρευνα , καινοτομία και νέες τεχνολογίες στο «Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα»,
  • Έρευνα , καινοτομία και νέες τεχνολογίες στο «Δημιουργικό τουρισμό»,

Αντίστοιχη διαδικασία διενεργείται στην Θεσσαλία την τρέχουσα περίοδο για όλες τις Προτεραιότητες της RIS3, ως τελικό και απαραίτητο στάδιο για την κατάρτιση του Εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσης και ετοιμότητα έκδοσης Προσκλήσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 προς ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.

Οι ερευνητικοί, επιστημονικοί και συλλογικοί επιχειρηματικοί φορείς, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των μελών τους, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Ιδιαιτέρως κρίσιμη κρίνεται η συμμετοχή στην Ημερίδα επιχειρηματιών, νέων επαγγελματιών, νέων επιστημόνων, ερευνητών και ομάδων επιχειρηματιών, που γνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης και εξειδίκευσης της περιοχής, με δράσεις έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας για τις δραστηριότητες των προτεραιοτήτων που θα συζητηθούν.

Συνημμένα μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Γραφείου RIS3 της Περιφέρειας http://ris3.thessaly.gov.gr , όπου υπάρχει αναρτημένη και Ηλεκτρονική Φόρμα συλλογής προτάσεων ευθυγραμμισμένων με τις προτεραιότητες της RIS3 . Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τις ίδιες Προτεραιότητες της RIS3, ανάλογες Ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές διάστημα σε Βόλο (Τουρισμός) και Λάρισα (Αγροδιατροφή).

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

Meta Data

Title: Θεματική Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης »Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα και Δημιουργικός Τουρισμός»
Date Posted: 17/11/2015
Posted By:
Category: