ΤΟΠΣΑ

Ημερίδα Ευαισθητοποίησης Επιχειρήσεων

Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα Ευαισθητοποίησης Επιχειρήσεων που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 15 της Πράξης

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

την Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

στις 19:00 στο ART GALLERY HOTEL, στα Τρίκαλα.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Σύλλογος Ξενοδοχείων Ν. Τρικάλων, μέλος της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό», στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» διοργανώνει την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 19:00 στο HOTEL ALEXIOU, στην Καλαμπάκα.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Δημοσίευση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ωφελουμένων

«Δημοσίευση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΤΟΠΣΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ως Συντονιστής φορέας του προγράμματος ΤΟΠΣΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό – Alter Tourism & Employment» στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και στα πλαίσια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ωφελούμενων της Πρόσκλησης

 ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική επιλογή των ωφελουμένων.

Δείτε εδώ τους Τελικούς Πίνακες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης οι οποίοι θα αναρτηθούν στα γραφεία της εταιρείας μας και στα sites:

Οι επιτυχόντες ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για τον προγραμματισμό των επόμενων φάσεων της υλοποίησης της Πράξης.

Υπενθυμίζουμε ότι:

 • για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, στους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι θα αναζητήσουν την κατάταξη τους σύμφωνα με τον αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης τους και όχι με το Ονοματεπώνυμο.
 • για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. (δ/νση: Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα, Τηλ.: 2432025370, Αρμόδια: κα Γλυκερία Θυμιάκου & κα Γαλάτεια Καλύβα).

Για την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ
Ο Γεν. Δ/ντης
Παναγιώτης Πάτρας

Δημοσίευση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ως Συντονιστής φορέας του προγράμματος ΤΟΠΣΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό – Alter Tourism & Employment» στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και στα πλαίσια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ωφελούμενων της Πρόσκλησης ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η φάση της Αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης οι οποίοι θα αναρτηθούν στα γραφεία της εταιρείας μας και στα sites:

Δείτε εδώ τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης

Υπενθυμίζουμε ότι:

 • για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, στους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι θα αναζητήσουν την κατάταξη τους σύμφωνα με τον αριθμό Πρωτοκόλλου της Αίτησης τους και όχι με το Ονοματεπώνυμο.
 • οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Ένσταση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών δηλ. από Δευτέρα 29/9/2014 έως και Παρασκευή 3/10/2014, στα γραφεία της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. (δ/νση: Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα, Τηλ.: 2432025370, Αρμόδια: κα Γλυκερία Θυμιάκου & κα Γαλάτεια Καλύβα).

 

 

 

Για την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ

Ο Γεν. Δ/ντης

 

 

Παναγιώτης Πάτρας

Παράταση Πρόσκλησης Ωφελουμένων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό – Alter Tourism & Employment» στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

H «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό – Alter Tourism & Employment» στην οποία συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

Αναπτυξιακή Τρικάλων- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ- Συντονιστής εταίρος)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (e- Trikala ΑΕ)

Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδρομίας Ν. Τρικάλων (ΣΟΧΤ Ν. Τρικάλων)

Δήμος Τρικκαίων

Ένωση Ξενοδόχων πόλης Τρικάλων και Ορεινού Όγκου

ΚΕΝΑΚΑΠ & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ

Δήμος Καλαμπάκας

Σύλλογος Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων

Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – Γνώση Αναπτυξιακή

Σωματείο Ιδιοκτητών & Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Επιπλωμένων Διαμερισμάτων & Κάμπινγκ – ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Δήμος Φαρκαδόνας

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμπάκας

Επιμελητήριο Τρικάλων (ΕΒΕ Τρικάλων)

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ

ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 και ώρα 14.00

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, οι οποίοι είναι:

 • Ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας,
 • Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση),
 • Νέους επιστήμονες (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση)Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.

Δ. Παραλαβή πληροφοριακού υλικού και κατάθεση αιτήσεων:
Για την παραλαβή πληροφοριακού υλικού, παροχή διευκρινήσεων και για κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00– 14:00, σε ένα από τα παρακάτω σημεία:

 • Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ:
  Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα, Αρμόδια: κα Γλυκερία Θυμιάκου, κα Ιουλία Κούρτη, Τηλ.: 2432025370,
  e-mail: kenakap@kenakap.gr
 • Στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – e-Trikala A.E.:
  Δ/νση: Στρ.Σαράφη 44, Τρίκαλα, Αρμόδια: κα Τάσιου Στέλλα, Τηλ.: 2431022899, e-mail: info@e- trikala.gr
 • ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ)
  Δ/νση: Κόρσαρη 1 & Ρούβαλη, Καλαμπάκα, Αρμόδιος: κ. Σινάνης Χρήστος, Τηλ.: 2432075275, e- mail: stagon@otenet.grΕπίσης, το Αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης, καθώς και το υλικό που τη συνοδεύει (Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου: www.topsaxatouristika.gr από όπου και μπορούν να ανακτηθούν.

Πρόσκληση του ΣΟΧ Τρικάλων σε Ημερίδα Παρουσίασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ του σχεδίου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»  του ΣΟΧ Τρικάλων

 

Ο ΣΟΧ Τρικάλων, μέλος της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό», στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» διοργανώνει την Τρίτη 18 Μαρτίου στις 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κινηματογράφο στο Μύλο Ματσόπουλου,  στα Τρίκαλα,

 

Ημερίδα Ενημέρωσης και Παρουσίασης του έργου για την Προσέλκυση Ανέργων Ωφελουμένων

 

Το έργο απευθύνεται σε κατοίκους της ΠΕ Τρικάλων που είναι:

• άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ,

• νέοι επιστήμονες,

• ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλό εισόδημα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

–      18:00 – 18:15 Προσέλευση – Εγγραφές

–      18:15 – 18:20 Έναρξη – Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του ΣΟΧ Τρικάλων κ. Χρήστο Μπάτζιο

–      18:20 – 18:40 Παρουσίαση Στόχων – Πλαισίου του Έργου, Παναγιώτης Πάτρας, Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου, Γενικός Διευθ/ντής της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ

–      18:40 – 19:00 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», Γλυκερία Θυμιάκου, Συντονιστής Έργου, Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

–      19:00 – 19:15 «Δομή & Περιεχόμενα της Αίτησης των Ωφελουμένων – Διαδικασία Υποδοχής & Αξιολόγησης των Αιτήσεων», Καλύβα Γαλάτεια, Τμήμα Κοινωνικών Δράσεων, Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

–      19:15 – 19:30 «Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα: Τα Επιχειρησιακά Μοντέλα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ», Βάιος Κουτής, Υπ. Κοινωνικών Δράσεων, Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.

–      19:30 – 19:45 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Πρόσκληση Δήμου Καλαμπάκας για Ημερίδα

 

Ο Δήμος Καλαμπάκας, μέλος της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό», στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» διοργανώνει την Πέμπτη 13 Μαρτίου στις 18:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων «Νίτσα Λιάπη», οδός Κονδύλη 18, στην Καλαμπάκα,

 

Ημερίδα Ενημέρωσης και Παρουσίασης του έργου για την Προσέλκυση Ανέργων Ωφελουμένων

 

Το έργο απευθύνεται σε κατοίκους της ΠΕ Τρικάλων που είναι:

• άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ,

• νέοι επιστήμονες,

• ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλό εισόδημα.

Read more

Δημόσια Πρόσκληση για τη Συμμετοχή Ωφελουμένων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό – Alter Tourism & Employment» στο πλαίσιο της Δράσης 7

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Read more

Έναρξη προγράμματος προώθησης της Απασχόλησης (ΤοπΣΑ)

ΘΕΜΑ: «Έναρξη προγράμματος προώθησης της Απασχόλησης (ΤοπΣΑ) για την Τουριστική Ανάπτυξη και Απασχόληση σε Καλαμπάκα, Τρίκαλα και Φαρκαδόνα».

 

Εγκρίθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», ύψους 282.000 €, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Read more