Προτεινόμενες ΚΟΙΝΣΕΠ

Η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.  ως συντονιστής φορέας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης προβλέπεται να προωθήσει τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:

α) Οργάνωσης Τουριστικών Πακέτων,
β) Συνοδών Περιήγησης Βουνού,
γ) Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων,
δ) Νέων Τεχνολογιών στις Υπηρεσίες του Τουρισμού.