Περίληψη

Ο Τουρισμός αντίδοτο στην κρίση & στην ανεργία

Αναγνώρισε την αξία του και

ανέλαβε δράση

Τι είναι τα ΤΟπΣΑ;

Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου και ολοκληρωμένου μηχανισμού προώθησης 80 ανέργων που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στην τουριστική αγορά εργασίας, με βάση την προσαρμογή τους στις ανάγκες των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε καίριες ειδικότητες.

Οι επιμέρους στοχεύσεις του έργου αφορούν στις εξής:

 • Υποστήριξη των 80 επιλεγμένων ανέργων για την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις εξελίξεις στον τομέα του θεματικού τουρισμού, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που θέτει η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών στην περιοχή, όπως αναρριχητικός τουρισμός και ο αθλητικός τουρισμός βουνού (π.χ. αεροπτερισμός, ράφτινγκ, περιηγητικός)
 • Ενίσχυση της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στις καινοτόμες τουριστικές δραστηριότητες
 • Διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με υπαρκτές ανάγκες των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευελιξία της τοπικής οικονομίας
 • Βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής παρέμβασης.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, με τίτλο «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό – (Alter Tourism & Employment)» που υλοποιεί το έργο «Τουριστική Ανάπτυξη & Απασχόληση Συμπράξεις & Συνέργιες στην ΠΕ Τρικάλων» συμμετέχουν οι φορείς:

–        Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, Συντονιστής φορέας

–        Δήμος Τρικκαίων

–        Δήμος Καλαμπάκας

–        Δήμος Φαρκαδόνας

–        Επιμελητήριο Τρικάλων (ΕΒΕ Τρικάλων)

–        Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (e-trikala ΑΕ)

–        Ένωση Ξενοδόχων πόλης Τρικάλων και Ορεινού Όγκου

–        Σύλλογος Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων

–        Σωματείο Ιδιοκτητών & Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Επιπλωμένων Διαμερισμάτων & Κάμπινγκ – ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

–        Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμπάκας

–        Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδρομίας Ν. Τρικάλων (ΣΟΧΤ Ν. Τρικάλων)

–        ΚΕΝΑΚΑΠ & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ

–        Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – Γνώση Αναπτυξιακή

Δράσεις Έργου

Το Σχέδιο Δράσης που υποβάλλει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη περιλαμβάνει ενέργειες όπως:

 • Μελέτες
 • Δικτύωση
 • Ενέργειες Ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
 • Διαχείριση Πράξης
 • Προγράμματα Κατάρτισης – Επιμόρφωσης
 • Πληροφόρηση – Συμβουλευτική και Υποστήριξη


Στόχοι του έργου

 • Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και  νέων κοινωνικών επιχειρήσεων

στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:

 1.  Οργάνωσης Τουριστικών Πακέτων,
 2.  Συνοδών Βουνού – Περιήγησης,
 3.  Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων,
 4.  Νέων Τεχνολογιών στις Υπηρεσίες του Τουρισμού.
 • Εργαζόμενοι σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Για να επωφεληθείς από τα ΤοπΣΑ θα πρέπει να είσαι κάτοικος της ΠΕ Τρικάλων και:

 • Άνεργος εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή
 • Ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, με χαμηλά εισοδήματα, ή
 • Νέος επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, με προϋποθέσεις)

 

Χρονική διάρκεια Υλοποίησης:

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η υλοποίηση του προγράμματος θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2014 και θα διαρκέσει όλο το έτος.