Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: www.topsaxatouristika.gr

καθώς και στα παρακάτω σημεία στις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

 • Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ
  Δ/νση: Ιωαννίνων 84, TK 42200, Καλαμπάκα
  Tηλ. 2432075250 & 2432025370
  Υπεύθυνη: κ Θυμιάκου Γλυκερία, Κούρτη Ιουλία
 • Στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – e-Trikala A.E.
  Δ/νση: Στρ.Σαράφη 44, TK 42100 Τρίκαλα
  Τηλ.: 2431022899 και 2431022899,
  Αρμόδια: κα Τάσιου Στέλλα, e-mail: info@e-trikala.gr
 •  ΚΕΝΑΚΑΠ & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ
  Δ/νση:Κορσάρη 1  Ρούβαλη, TK 42200 Καλαμπάκα
  Τηλ: 2432075275
  Υπεύθυνος: κ. Σινάνης Χρήστος