Προγράμματα Κατάρτισης – Επιμόρφωσης

1.Πρόγραμμα επιμόρφωσης ανέργων σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Διάρκεια 35 ώρες – Αριθμός ωφελουμένων: 20

Οι επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος θα αφορούν στις εξής:

✓ Κοινωνική Οικονομία: Ανάλυση Κλάδου
✓ Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
✓ Θεσμικό Πλαίσιο ίδρυσης
✓ Οργάνωση & Διοίκηση
✓ Χρηματοδότηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

2.Πρόγραμμα επιμόρφωσης συνοδών αναρρίχησης
Διάρκεια 35 ώρες – Αριθμός ωφελουμένων: 8

Οι επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος θα αφορούν στις εξής:

✓ Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για ενασχόληση με την αναρρίχηση).
✓ Εξοπλισμός Αθλητικής Αναρρίχησης (Σχοινιά, ζώνες, συσκευές, σετ).
✓ Αναρριχητικοί οδηγοί (Περιγραφή, ανάλυση).
✓ Διατροφή (Στο πεδίο, πριν κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης και μετά).
✓ Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Μελέτη διαδρομών από τον αναρριχητικό οδηγό, επιλογή υλικών).
✓ Αναγνώριση ρελέ και επισφαλών ρελέ – εξοπλισμός.
✓ Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων σε διαδρομές μιας σχοινιάς (Εγκατάλειψη, τραυματισμός).
✓ Πρώτες βοήθειες (Βασικές αρχές).
✓ Μεταφορά τραυματία (Βασικές αρχές).
✓ Ιστορία Αθλητικής Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).
✓ Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου της Ελλάδας (Βαράσοβα, Μετέωρα κλπ., γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία της φύσης).
✓ Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

3.Πρόγραμμα κατάρτισης: Οργάνωση ολοκληρωμένων πακέτων τουρισμού
Διάρκεια 75 ώρες  (45 θεωρία & 30 πρακτική) – Αριθμός ωφελουμένων: 10

Οι επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος θα αφορούν στις εξής:

✓ Υγιεινή – Παροχή Α΄ Βοηθειών
✓ Ψυχαγωγία– Animation
✓ Αρχές Τουρισμού
✓ Τουριστική γεωγραφία
✓ Τουριστικό  Δίκαιο
✓ Ξενοδοχειακές Μονάδες
✓ Είδη Ταξιδιωτικών Μεταφορών
✓ Τουριστική Γεωγραφία
✓ Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού πρακτορείου
✓ Συστήματα Κρατήσεων
✓ Δημόσιες Σχέσεις
✓ Εξυπηρέτηση πελατών – Τεχνικές πωλήσεων
✓ Σχεδιασμός και Λειτουργία πακέτων
✓ Χρήση ταξιδιωτικών οδηγιών
✓ Τεχνικές αναζήτησης εργασίας – σύνταξη βιογραφικού
✓ Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
✓ Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας

4.Πρόγραμμα κατάρτισης: Τουριστικοί συνοδοί
Διάρκεια 80 ώρες  (48 θεωρία & 32 πρακτική) – Αριθμός ωφελουμένων: 15

Οι επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος θα αφορούν στις εξής:

✓ Βασικές έννοιες τουρισμού
✓ Η διάρθρωση της τουριστικής βιομηχανίας
✓ Θεματικές μορφές τουρισμού
✓ Χειμερινός τουρισμός
✓ Μάρκετινγκ θεματικών μορφών τουρισμού
✓ Πολυμεσικές εφαρμογές προώθησης – προβολής
✓ Ιστορικότητα των Τρικάλων
✓ Πολιτιστικό απόθεμα των Τρικάλων:
✓ Τεχνικές αναζήτησης εργασίας – σύνταξη βιογραφικού
✓ Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
✓ Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας

5.Πρόγραμμα κατάρτισης: Συνοδοί υπαίθριων δραστηριοτήτων
Διάρκεια 80 ώρες  (48 θεωρία & 32 πρακτική) – Αριθμός ωφελουμένων: 15

Οι επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος θα αφορούν στις εξής:

✓ Εισαγωγή στον Τουρισμό – Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας
✓ Φυσική Γεωγραφία της Ελλάδας – Ορεινές προστατευόμενες περιοχές
✓ Ελληνική Πολιτιστική κληρονομιά – Παραδοσιακοί ορεινοί οικισμοί
✓ Αρχές διδακτικής και ηγεσίας ομάδας
✓ Βασικές αρχές ορεινής πεζοπορίας
✓ Αγγλικά-Ορολογία
✓ Φυσικό περιβάλλον – Οικολογία – Γεωλογία -Ορεινή χλωρίδα και πανίδα
✓ Προσανατολισμός – Στοιχεία Μετεωρολογίας – Τηλεπικοινωνίες
✓ Οικονομική Διαχείριση Δραστηριοτήτων
✓ Πρώτες Βοήθειες – Αντιμετώπιση Ατυχημάτων
✓ Βασικές αρχές αναρρίχησης
✓ Κατασκήνωση & Υπαίθρια Διανυκτέρευση στο Βουνό
✓ Σύνθετες τεχνικές συνοδείας βουνών και εκπαίδευσης
✓ Στοιχεία διάσωσης ατόμων στο βουνό – Διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων
✓ Υπαίθριες Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου – Αναψυχή στο βουνό
✓ Τεχνικές αναζήτησης εργασίας – σύνταξη βιογραφικού
✓ Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
✓ Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας

6.Πρόγραμμα κατάρτισης: διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Διάρκεια 80 ώρες  (48 θεωρία & 32 πρακτική) – Αριθμός ωφελουμένων: 10

Οι επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος θα αφορούν στις εξής:

✓ Ορισμοί: Πολιτισμός – Κουλτούρα – Πολιτιστική Κληρονομιά, Λαϊκός πολιτισμός
✓ Είδη πολιτιστικών εκδηλώσεων
✓ Διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων
✓ Χρηματοδότηση πολιτιστικών οργανισμών και δραστηριοτήτων  – Χορηγίες
✓ Δημόσιες σχέσεις και προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων
✓ Ιστορικότητα των Τρικάλων
✓ Πολιτιστικό απόθεμα των Τρικάλων:
✓ Τεχνικές αναζήτησης εργασίας – σύνταξη βιογραφικού
✓ Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
✓ Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας

7.Πρόγραμμα κατάρτισης: Λειτουργία της υποδοχής ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακή διαχείριση
Διάρκεια 75 ώρες  (45 θεωρία & 30 πρακτική) – Αριθμός ωφελουμένων: 15

Οι επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος θα αφορούν στις εξής:

✓ Αρχές λειτουργίας & οργάνωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
✓ Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
✓ Επαγγελματική συμπεριφορά & εξυπηρέτηση πελατών
✓ Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς
✓ Διαχείριση Δύσκολων Καταστάσεων
✓ Τεχνικές προτεινόμενων πωλήσεων
✓ Επικοινωνία & Εμφάνιση
✓  Επικοινωνία με πελάτες στα αγγλικά- χρήσιμες λέξεις & εκφράσεις
✓ Τεχνικές αναζήτησης εργασίας – σύνταξη βιογραφικού
✓ Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
✓ Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας

8.Πρόγραμμα κατάρτισης: Σερβίρισμα – οροφοκομία και εποπτεία ξενοδοχειακών χώρων
Διάρκεια 75 ώρες  (45 θεωρία & 30 πρακτική) – Αριθμός ωφελουμένων: 15

Οι επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος θα αφορούν στις εξής:

✓ Αρχές λειτουργίας & οργάνωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
✓ Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
✓ Ο  ρόλος του τμήματος οροφοκομίας.
✓  Είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του πελάτη
✓  Καθαριότητα δωματίου, μπάνιου και κοινόχρηστων χώρων
✓ Σωστή  μεταφορά επίπλων
✓  Νυχτερινή υπηρεσία δωματίων
✓  Ενδυμασία και εμφάνιση προσωπικού
✓  Εύρεση χαμένων αντικειμένων και διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί
✓  Κανόνες για αποφυγή παρεξηγήσεων
✓  Έλεγχος ορόφων και κοινόχρηστων χώρων
✓  Συμπεριφορά προσωπικού προς τους πελάτες
✓  Εξυπηρέτηση V.I.P
✓  Σωστή χρήση χημικών και απορρυπαντικών προϊόντων
✓  Συνεργασία με συναδέλφους
✓  Επικοινωνία με πελάτες στα αγγλικά- χρήσιμες λέξεις & εκφράσεις
✓ Τεχνικές αναζήτησης εργασίας – σύνταξη βιογραφικού
✓ Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
✓ Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας